เล่นใหญ่ สมจริงขนาดนี้  …..ต้องไปลอง  ว่าจะเสียวขนาดไหน

ขอคุณ  เรื่องจริง เหตุการณ์จริง